Clip

Przez chwilę Studio |F| zmieniło się w plan clipu @jurkamusic realizowanego przez @nyxmedia.pl 
pomoc @piotr.kra.wczyk